Impact Coatings: Rapport
2019-04-25

"IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2019
· Nettoomsättningen uppgick till 2 947 TSEK (6 443)
· Rörelseintäkter uppgick till 6 452 TSEK (7 141)
· Rörelseresultatet uppgick till -10 320 TSEK (-6 101)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -10 323 TSEK (-6 121)
· Kassaflödet uppgick till -8 685 TSEK (-3 767)
· Soliditeten uppgick till 59% (77)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 4 059 TEUR

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2019
· Order på beläggningssystem från Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd.
· Order på beläggningssystem från skandinavisk glasögontillverkare
· Marie Dhayer Teikmans anställd som ordinarie CFO

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
· Leverans av beläggningssystem till Henan Yuqing Power Co., Ltd.
· Leverans av beläggningssystem till schweizisk klocktillverkare

VD-KOMMENTAR

I och med starten av 2019 fortsätter Impact Coatings att verkställa den strategi som fastställdes under 2018. Det marknadsmässiga fokuset ligger på segmenten dekorativa, metalliserande och reflekterande beläggningar (D/M/R) och på segmentet bränsleceller (FC). Vi intensifierar aktiviteter inom försäljning och marknadsföring, samtidigt som vi fortsätter att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, med det uttalade målet att skapa ett självfinansierande och växande industribolag.

Under kvartalet utförde Det Norske Veritas certifieringsrevision av Impact Coatings kvalitetsledningssystem, vilket resulterade i certifiering enligt ISO 9001:2015.

I början av året erhöll bolaget ordrar på två beläggningssystem. Den ena ordern kom från den noterade kinesiska koncernen Beijing Shouhang Resources Saving Co. Ltd, som är aktiv inom hållbara energilösningar. Kunden ska använda utrustningen både för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Den andra ordern kom från en skandinavisk glasögontillverkare som beställde ytterligare ett beläggningssystem för produktion av dekorativa beläggningar. Kunden tillverkar och säljer glasögon med eget varumärke till huvudmarknader i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Östasien.

Som vi meddelade i förra kvartalsrapporten presenterar vi med start i denna rapport värdet av orderboken vid periodens utgång, vilken sedan kan följas från kvartal till kvartal. Den redovisade orderboken gäller ordrar på beläggningssystem, inklusive kommande avtalade hyresintäkter för system. Däremot inkluderas inte löpande aktivitet från eftermarknad och beläggningstjänster i det rapporterade värdet.

Värdet på orderboken för beläggningssystem var drygt 4 miljoner Euro vid första kvartalets utgång. Två beläggningssystem, som är inkluderade i orderboken, har under april levererats till kund. Det handlar om ett system till Henan Yuqing Power Co., Ltd. och ett system till en schweizisk klocktillverkare, två ordrar som offentliggjordes i september i fjol.

Under de kommande kvartalen har vi fullt fokus på att leverera beställda beläggningssystem samt att fortsätta göra framsteg i arbetet med försäljning till både nya och befintliga kunder.

Jag ser fram emot att träffa våra aktieägare på bolagsstämman den 15 maj i Linköping. Välkomna!

Torbjörn Sandberg"
 
« Tillbaka