Benchmark Oil and Gas: Delårsrapport Q1 2006
2006-04-20

I delårsrapporten för Q1 redovisar Benchmark Oil and Gas ett resultat efter finansnetto på
– 3,4 MSEK. Trots detta finns det mycket positivt i rapporten. Dels har omsättningen ökat, och förlusten minskat, jämfört med motsvarande period 2005, och dels andas rapporten optimism och framtidstro:

"Viktiga händelser under första kvartalet 2006:

1. Benchmark anlitade på konsultbasis en geolog för att bedöma Upper Cook Inlet och Katalla området i Alaska. Det politiska läget har numera blivit mycket mer gynnsamt för oberoende olje- och gasexploatörer, som kan börja investera i dessa områden på grund av följande orsaker:

A. Det bedöms att de tätbebyggda områdena i Alaska kommer att ha brist på gas inom de närmaste 12-20 månaderna.
B. Gaspriset reglerades från cirka 1-2 USD per MCF till ett mer konkurrensmässigt pris vid en jämförelse med “Henry Hub” gaspriset som har legat mellan 6,50-14,00 USD per MCF.
C. Den lokala myndigheten har nu fastställt att pipelinen i Cook Inlet är en allmän pipeline och måste transportera även andra aktörers gas.

Benchmark fortsatte att använda all tillgänglig geologisk data, geofysisk data och landdata för att bestämma var bolaget bäst kan använda denna teknologi. Efter dessa granskningar är gjorda avser bolaget att formera strategiska allianser med andra olje- och gasbolag i syfte att skaffa nya reserver i de områden som är intressanta.

2. Benchmark började samla in och analysera information i olika områden i Libyen där bolaget anser att Benchmarks teknologi kan användas. Fokus ligger i Ghadames dalkittel i västra Libyen. Där finns nio olika fält som kallas ”Kabear”. Dessa fält är ännu inte utvecklade. Benchmark avser fortsätta att samla information angående dessa fält före de sista förhandlingarna med regeringen i Libyen om en ”out of bid” - rättighet. Om avtal sluts kommer Benchmark att bilda ett konsortium för att utveckla de potentiella oljereserverna.

3. Efter att en sista analys genomförts började bolaget marknadsföra Working Interest andelar i West Vienna Field - projektet till olje- och gasindustrin. Det beräknas finnas 11,5 MMB olja och 164 BCF naturgas i olika Frio-, Yegua- och Wilcoxslager. Benchmark har cirka 2 600 acres av Working Interest rättigheter och marknadsför detta prospekt för sammanlagt 1,35 MUSD. Benchmark kommer att erhålla 25 procent Working Interest andelar i det första sandlagret på 6 000 fot (2 000 meter) och det första sandlagret på 13 900 fot (4 600 meter) som kommer att bli borrade. Benchmark avser att behålla en andel om 32,5 procent i West Vienna Field – projektet.

4. Benchmark arrenderar East LaFleur Prospect (Orange 3-D Project) i Orange County, Texas. Bolaget stakar nu ut området, gör en legal due diligence och väntar på att en borrigg skall bli ledig. Denna källa på 7 250 fots djup kommer att borras för provtagning på samma typ av sand som var produktiv i en närbelägen arrenderättighet. Benchmarks kostnad kommer att bli 25 procent för den första källan och på resten av projektet kommer bolaget att ha en 44,75 procents Working Interest. Detta projekt beräknas att inneha 350 000 fat olja. Kassaflödet från denna källa är beräknad upp till 80 000 USD per månad. Borrningen beräknas att börja i maj-juni 2006.

5. Benchmark begärde att den nya operatören på Orangefield HBP ska borra Sun Fee No.1, en källa under utveckling på saltdomen i Orangefield. Operatören indikerade att denne inte vill borra för närvarande. Men Benchmark har genomfört en legal due diligence för att försäkra sig att bolaget kommer att erhålla intäkter när denna källa börjar producera. Bolaget kommer att få tillbaka 300 procent av investeringen i källan och efter detta har skett kommer bolagets Working Interest andel att minska från 100 procent till 15 procent. När förestående nyemissioner har slutförts kommer bolaget att ansöka hos den nya operatören att en ny källa bör borras varje månad.

6. Bolaget bildade ett konsortium med Magnum Producing Company efter att ha granskat vissa källor. Åtminstone tre källor avses borras under 2006. Den första, Williams No.1 började borras den 30 mars 2006. Den avses att bli 10 850 fot (3 600m) djup. Bolaget kommer att betala fem procent av borrningskostnaden och sedan betala 3,75 procent av alla senare tillkommande kostnader. Bolaget uppskattar att erhålla ett kassflöde om 8 300 USD per månad från denna källa. Benchmark avser att borra de två andra källorna i mitten av sommaren 2006 om borrningsriggar blir tillgängliga."


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka