Impact Coatings: Rättelse
2018-10-29

"RÄTTELSE I IMPACT COATINGS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2018

Detta är en rättelse avseende fel i IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2018, vilken släpptes den 26 oktober, 2018.

I Balansräkningen (sida 7) skall Betalda förskott från kunder (2018-09-30) vara 22 277 TSEK och Ej betalda förskott från kunder (2018-09-30) vara 3 650 TSEK. Summan av Betalda och Ej betalda förskott förändras inte med denna korrigering.

I tabellen för Finansiell utveckling i sammandrag (sida 9) skall Förskott från kunder (2018 Jan-Sep) vara 25 927 TSEK, samt Kortfristiga skulder (2018 Jan-Sep) vara 8 047 TSEK."
 
« Tillbaka