Impact Coatings: Rapport
2018-10-26

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2018
· Rörelseintäkter uppgick till 5 305 TSEK (6 964)
· Rörelseresultatet uppgick till -8 758 TSEK (-4 103)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -8 760 TSEK (-4 898)
· Kassaflödet uppgick till 7 037 TSEK (-11 719)
· Soliditeten uppgick till 62,5% (42,7)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2018
· Rörelseintäkter uppgick till 16 469 TSEK (28 198)
· Rörelseresultatet uppgick till -28 385 TSEK (-18 505)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -28 406 TSEK (-19 306)
· Kassaflödet uppgick till -8 427 (-19 941)
· Soliditeten uppgick till 62,5% (42,7)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2018
· Ordrar på två beläggningsmaskiner från befintliga kunder inom segmenten Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar (DMR)
· Order på en beläggningsmaskin för bränsleceller, vilket innebär avsättning för redan färdigställd beläggningsmaskin
· Ogiltigförklarande av ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology efter grundlig undersökning
· Tidigare VD avskedas efter preliminärt resultat av oberoende redovisningsutredning
· Genomförd extra bolagsstämma med beslut att utse ny revisor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
· Torbjörn Sandberg ny ordinarie VD och Rosina Gartz ny interim ekonomichef
· Rapport från oberoende utredning av tidigare VD bekräftar preliminära resultat och överlämnas till Ekobrottsmyndigheten

VD-KOMMENTAR

Under kvartal tre har vi fortsatt med att strukturera upp vårt företag, i linje med ambitionen att lyfta Impact Coatings från ett utvecklingsbolag till att bli ett fullt industrialiserat bolag. För att nå dit krävs kommersiell disciplin, fortsatt tekniskt ledarskap, tydliga processer för försäljning samt tillverkning och kvalitet i världsklass. Sett till vår nuvarande position och den kompetens som finns internt är jag övertygad om att vi har ett bra utgångsläge.

Vi har siktet inställt på framtiden och har under kvartalet presenterat såväl bolagets uppdaterade strategi som en rad positiva nyheter på ordersidan som är i linje med den nya inriktningen. Vi fokuserar nu på att växa på intäktsidan och vända resultatet till positiva siffror och kan glädjande uppvisa ett positivt kassaflöde under tredje kvartalet, vilket är delvis beroende på förskottsbetalningar från kunder.
Strategin beskrevs kort i förra kvartalsrapporten och mer ingående i en webcast i slutet av september. För att få en fullständig bild, vänligen besök vår hemsida och ta del av webcasten i sin helhet.
Vi har i kvartalet meddelat två nya affärer med återkommande kunder i segmentet Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar (DMR). Varioplast (Tyskland), som sedan tidigare använder vår beläggningsteknik, har beställt en INLINECOATER™M för leverans i början av 2019. Vi har också mottagit order från en välkänd schweizisk klocktillverkare för en INLINECOATER™D med leverans under första halvåret 2019.
Vidare har vi snabbt fått avsättning för en redan färdigställd beläggningsmaskin för bränsleceller som funnits tillgänglig för försäljning. Den tillverkades för en av de ordrar från Kina som ogiltigförklarades i inledningen av perioden. Den nya kunden, Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina), har förskottsbetalat 80% av orderbeloppet. Detta går helt i linje med vårt förstärka fokus på kommersiell disciplin och god genomlysning av kunder på nya marknader.
Vi har kommit fram till att det är bättre affärslogik att inte som planerat flytta en beläggningsmaskin och starta beläggningsproduktion hos Borit i Belgien, vilket beskrivs mer utförligt senare i rapporten. Under vår nya ledning fortsätter också diskussionen med Optorun om hur relationen bäst kan utformas för att ligga i linje med med Impact Coatings uppdaterade strategi.
Ordning och reda i verksamheten och i våra affärsrelationer är en grundsten när vi nu fortsätter utveckla bolaget enligt vår uppdaterade strategi och mot nya mål. Jag ser med tillförsikt på vad vi ska åstadkomma under kommande år.

Torbjörn Sandberg"

 
« Tillbaka