Duroc: Rapport
2018-11-08

"Duroc fortsätter växa

Stark utveckling i Industrihandel, dämpad efterfrågan i Fiber

Första kvartalet juli-september 2018

· Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (5,6)
· Nettoomsättningen uppgick till 704,4 Mkr (509,4). UPN och Cresco, vilka inte ingår i jämförelseperioden, har bidragit med 26,1 respektive 69,2 Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till 15,5 Mkr (12,3), varav affärsområdet Fiber stod för 10,2 Mkr (16,7)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,1 Mkr (-8,9)
· Resultat per aktie före och efter utspädning 0,26 (0,14)
· Likvida medel utgjorde 193,6 Mkr (191,8) och koncernens nettoskuld uppgick till 47,9 (-50,6). Sedan september 2017 har koncernen förvärvat Cresco och UPN för 86 Mkr samt investerat 38 Mkr i befintliga verksamheter."
 
« Tillbaka