ECOMB: ALMI beviljar innovationslån
2018-11-28

"ALMI beviljar innovationslån till ECOMB Ocean Recycle AB

ECOMBs helägda dotterbolag Ocean Recycle har fått en flygande start i sin kapitaliseringsprocess när ALMI beviljat bolaget ett Innovationslån på 300.000 SEK

Det här sänder en tydlig signal till marknaden om att dotterbolaget har något mycket intressant på gång, säger Mats Sjölin, JAHI Finans, som är bolagets externa projektledare. Detta kommer ha stor betydelse för den crowdfunding vi snart kommer att dra igång. ECOMB Ocean Recycle har värderats till 20 MSEK och målet är att ta in minst 3 MSEK genom crowdfunding – en helt fristående aktivitet till moderbolaget ECOMB ABs pågående företrädesemission."
 
« Tillbaka