ECOMB: Kvartalsredogörelse
2018-11-29

"Några viktiga punkter:

· Nyemission med företräde
· Lovande ny marknad för avfallspannor i Kina
· OEM samarbete med fokus på ny nisch
· Innovationslån från ALMI till dotterbolaget Ocean Recycle

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 336 TSEK (1 045 TSEK )
· Resultatet efter finansiella poster -608 TSEK ( -869 TSEK )
· Resultat per aktie -0,05 SEK ( -0,08 SEK )

Perioden januari-september 2018

· Nettoomsättningen januari-september uppgick till 2 511 TSEK (3 950 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -1 622 TSEK (-2 453 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,14 SEK (-0,21 SEK)
· Antal aktier:11 477 886 st( 11 477 886 st)
· Eget kapital - 2 091 TSEK ( 893 TSEK )
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 22 TSEK (1 055 TSEK)"
 
« Tillbaka