Duroc: Stark rapport!
2006-04-20

• Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 59,5 Mkr (52,1)
• Rörelseresultatet blev för kvartalet 1,8 Mkr (0,1)
• Resultatet efter skatt blev för kvartalet 18,9 Mkr (1,2)
• Nettoresultatet per aktie blev 3,54 kronor (0,23)
• Kvartalets kassaflöde blev 26,3 Mkr (1,8)
• Soliditeten uppgick till 78 % (73) vid periodens utgång
• Försäljning av två utländska dotterbolag i Swedish Saw Blades-koncernen
• Förändringar i ägarbild och aktiestruktur

• Efter kvartalets utgång har en överenskommelse träffats med kärnkraftverket Ringhals
avseende mobil laserbehandling

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

Sound Invests hemsida: http://www.soundinvest.se/
 
« Tillbaka