Consilium: Försälj ningssiffror jan - okt
2018-11-30

"Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 190,1 MSEK (1 163,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 149,5 MSEK (1 080,8). Orderstocken per 31 oktober 2018 uppgick till 610,7 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 114,4 MSEK (1 087,4). Nettoomsättningen uppgick till 1 088,6 MSEK (1 017,1).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 75,7 MSEK (75,8). Nettoomsättningen uppgick till 60,9 MSEK (63,7)."
 
« Tillbaka