Consilium: Rapport
2018-11-30

"Consilium fokuserar på säkerhet

· Consilium har under juni 2018 avyttrat 50 procent av produktbolagets navigationsverksamhet.
· Consilium har under september 2018 avyttrat ett bolag inom automationsverksamheten.
· Diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av resterande automation/engineering-verksamhet. Tidigare redovisades endast automationsverksamheten som verksamhet under avyttring, men under säljprocessen har även engineeringverksamheten kommit att ingå i verksamhet under avyttring.
· Consilium har under 2018 även avvecklat verksamheter som inte har strategiskt värde för säkerhetsområdet.
· Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för detektion av rök, värme, gas, flammor och oljedimma inom utvalda nischområden.
· Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för släckning av bränder med vatten, skum och gas inom utvalda nischområden.

Kvartal 3, 2018

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 345,8 MSEK (332,4).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 1 procent till 344,6 MSEK (341,5).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter minskade till 46,7 MSEK (52,0).
· Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och gasmarknaden, särskilt inom offshore, väljer Consilium i samband med sin omstrukturering mot säkerhet att skriva ned goodwillvärden med 50 MSEK.
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,25 SEK (1,69).
· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,31 SEK (1,06).

Kvartal 1-3, 2018

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent till 1 060,3 MSEK (1 037,8).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 1 020,9 MSEK (977,1).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 156,0 MSEK (152,1).
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill, och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,74 SEK (4,24).
· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,80 SEK (3,05)."
 
« Tillbaka