Nilörngruppen: Stark rapport!
2018-10-17

"Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q3-2018

Perioden juli - september
· Orderingång ökade med 11 procent till 191 (172) MSEK
· Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 189 (172) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 10 procent
· Omsättning ökade med 19 procent till 177 (149) MSEK
· Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 173 (149) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 16 procent
· Rörelseresultatet uppgick till 19,1 (15,3) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 13,8 (11,3) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,21 (0,99) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 (11,2) MSEK

Perioden januari - september
· Orderingång ökade med 5 procent och uppgick till 556 (529) MSEK
· Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 565 (529) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 7 procent
· Omsättning ökade med 8 procent till 541 (501) MSEK
· Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 549 (501) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 10 procent
· Rörelseresultatet uppgick till 59,8 (57,1) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 44,4 (43,0) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 3,90 (3,77) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,6 (40,7) MSEK
· Nettoskulden uppgick till 12 (15) MSEK"
 
« Tillbaka