ECOMB: Order
2018-10-08

"SUEZ uppgraderar fransk anläggning

ECOMB har fått en beställning från Econotre i sydfrankrike, en uppgradering av
Ecotube-systemet. Anläggningen ligger utanför Toulouse och Econotre är ett
dotterbolag till SITA, som i sin tur ägs av den inom avfallsområdet världsledande koncernen SUEZ.Ecotube-systemet installerades i de två avfallseldade pannorna redan 2005, här har vi uppnått ett av de allra bästa resultaten – minskade NOx-utsläpp med över 60% med bara luft.Ingen tillsats av kemikalier som ammoniak eller urea! Den befintliga förbränningsluften minskas
och fördelas om och tillsammans med Ecotubernas höghastighetsmunstycken
(luftstrålar på upp till 200 m/s) kan vi åstadkomma denna stora förbättring.
Utsläppen ligger därför på ca 140 mg/Nm3, med bred marginal under kravet på
200 mg/Nm3.Ordervärdet uppgår totalt till 0,4 MSEK och leveransen kommer att
ske under Q4 i år."
 
« Tillbaka