Nilörngruppen: Halvårsrapport
2018-08-23

"Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q2 2018

Perioden april - juni
· Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 161 (156) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 3 procent
· Konsoliderad orderingång ökade med 4 procent till 163 (156) MSEK
· Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 205 (192) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 7 procent
· Konsoliderad omsättning ökade med 8 procent till 208 (192) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 27,3 (24,2) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 21,3 (18,5) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 1,87 (1,62) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 (31,3) MSEK

Perioden januari - juni
· Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 376 (357) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 5 procent
· Konsoliderad orderingång ökade med 2 procent och uppgick till 365 (357) MSEK
· Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 376 (352) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 7 procent
· Konsoliderad omsättning ökade med 4 procent till 364 (352) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 40,7 (41,8) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 30,6 (31,7) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 2,68 (2,78) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,2 (29,5) MSEK
· Nettoskulden uppgick till 20 (24) MSEK"
 
« Tillbaka