Impact Coatings: Rapport
2018-08-17

"IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2018

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2018
· Rörelseintäkter uppgick till 2 648 TSEK (2 783)
· Rörelseresultatet uppgick till -13 528 TSEK (-13 998)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -13 527 TSEK (-14 403)
· Kassaflödet uppgick till -11 698 TSEK (3 937)
· Soliditeten uppgick till 77,9% (77,6)

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 2018
· Rörelseintäkter uppgick till 9 788 TSEK (21 234)
· Rörelseresultatet uppgick till -19 628 TSEK (-14 402)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -19 647 TSEK (-14 408)
· Kassaflödet uppgick till -15 464 (-8 222)
· Soliditeten uppgick till 77,9% (77,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2018
· Nya styrelseledamöter valdes in på årsstämman
· Ny tillförordnad VD, Torbjörn Sandberg
· Leverans av beläggningsmaskin till Xin Point (Kina)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
· Maskinorder från Varioplast (Tyskland)
· Ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology bedöms ej längre giltiga efter grundlig undersökning
· Tidigare VD avskedas efter preliminärt resultat av oberoende utredning

VD-KOMMENTAR

I slutet på maj tillträdde jag som tillförordnad VD för Impact Coatings. Under de dryga två månader som gått har jag stärkts i min uppfattning att bolaget har mycket goda förutsättningar att etablera sig som en ledande leverantör av beläggningar för bränsleceller, reflektorer och exklusiva konsumentprodukter. Jag är mycket imponerad över den kompetens, energi och framåtanda som Impact Coatings personal besitter.

Det är tydligt att våra kunder är nöjda med vårt erbjudande och oss som bolag. Det tyska företaget Varioplast har efter periodens slut beställt ytterligare en beläggningsmaskin från oss, och i slutet av kvartalet levererades en beläggningsmaskin till Xin Point i södra Kina, i båda fallen resultat av flerårig utvärdering av vår produktionslösning för metallisering på plast.

Samtidigt kan konstateras att det kommer krävas bättre kommersiella processer och effektivare organisation för att över tid öka värdeskapandet. Som en del av detta genomförs en genomlysning av bolagets kunder, samarbetspartners och underleverantörer.

I samband med mitt tillträde genomfördes en förutsättningslös genomlysning av bolaget för att identifiera såväl styrkor som utvecklingsområden. Givet att det funnits två större ordrar från Kina som vid ett flertal tillfällen försenats var det nödvändigt att göra en särskild utredning kring deras status. Slutsatsen blev att de inte längre kan anses vara giltiga, eftersom kunderna inte kunnat påvisa när betalning skulle kunna ske. I ett av fallen hade en deposition erlagts, och denna kommer inte att återbetalas. Situationen med de två ordrarna är i allra högsta grad beklaglig, och en tydlig signal till bolaget kring vikten av riskbedömning och kommersiell disciplin som vi kommer ta med oss i framtida förhandlingar.

Vi möter ett stort intresse för vårt erbjudande inom Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar. Vi bedömer att potentialen på kort och medellång sikt är hög inom detta segment, och att det är den snabbaste vägen till lönsamhet. Vi kommer därför att lägga ytterligare resurser på detta område för att kunna kapitalisera på möjligheterna.

Vi kommer att fortsätta jobba strategiskt med bränsleceller med fokus på de branschledande bolagen inom bränslecellsindustrin, biltillverkarna och de leverantörer som biltillverkarna har valt att satsa på. Vi kommer däremot inte att arbeta med bolag som saknar långsiktig finansiering, har en påtagligt hög kommersiell riskprofil, eller på annat vis inte kan ses som en strategisk framtida kund eller affärspartner.

Förnyad kontakt på ledningsnivå har initierats med Optorun (Japan), som vi har distributions- och leverantörsavtal med, för att utvärdera den framtida affärspotentialen. Tidigare kommunicerad försäljningsprognos kopplad till avtalen utvärderas.

Impact Coatings är ett bolag med stor potential, och vi kommer att långsiktigt jobba hårt, strukturerat och målmedvetet för att växa och bli lönsamma. För att lyckas med detta så kommer vi att göra allt som krävs för att kunna rekrytera medarbetare som har samma kapacitet och professionalism som den personal vi har idag.

Torbjörn Sandberg"
 
« Tillbaka