ECOMB: Genombrott i Kina!
2018-08-15

"Skärpta miljökrav i Kina öppnar ny marknad – panndiagnos beställd

Den kinesiska marknaden för avfallseldning har formligen exploderat under 2000-talet. Antalet avfallseldade anläggningar har ökat från endast ett fåtal till att idag omfatta över 1000 pannor i drift. Under senare tid har miljökraven skärpts och den nya administrationen strävar efter att kopiera de villkor som gäller för avfallspannorna inom EU. Det inkommande avfallet är ofta osorterat i Kina, en mer heterogen blandning jämfört med de europeiska anläggningarna. Detta ställer högre krav på pannorna och Ecotube-systemet är ett unikt verktyg som kan påverka förbränningsprocessen och jämna ut förhållandena i eldstaden.

Vi har sedan en tid tillbaks diskuterat ett samarbete med en ny partner i Kina och beställningen av en panndiagnos är en ny milstolpe i vår historia och ett kvitto på att vi är på rätt väg. Den avfallseldade pannan ligger i de östra delarna av Kina och ägs av en av de större energibolagen. Ordervärdet uppgår till ca 400 kkr och projektet kommer att slutföras under hösten."
 
« Tillbaka