ECOMB: Halvårsrapport
2018-08-30

Halvårsrapport 2018

Stark framtidstro med två ben
· Nytt fokus med Ocean Recycle
· Ny affär på den stora kinesiska marknaden
· Ett första projekt med OEM konkretiseras · Driftsättning och intrimning nära på Martinique

Delår 1 januari-30 juni 2018
· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 2 175 TSEK ( 2 905 TSEK )
· Resultatet efter finansiella poster -1 014 TSEK ( -1 584 TSEK )
· Resultat per aktie: -0,09 SEK ( -0,14 SEK )
· Antal aktier: 11 477 886 st (11 477 886 st )
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 358 TSEK ( 2 987 TSEK )

Q2 1 april-30 juni 2018
· Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 1 994 TSEK ( 1 210 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster 93 TSEK ( -935 TSEK )
· Resultat per aktie: 0,01 SEK ( -0,08 SEK )"
 
« Tillbaka