Precomp Solutions: Halvårsrapport
2018-08-24

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2018

Första halvåret 2018 i sammandrag
· Nettoomsättningen för första halvåret var 97,8 Mkr (90,4)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till 1,4 Mkr (-2,0)
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (-3,1)

Andra kvartalet 2018 i sammandrag · Nettoomsättningen för perioden april - juni uppgick till 48,3 Mkr (45,5)
· Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgick till 0,6 Mkr (-1,6)
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (-2,2)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Tredje kvartalet i rad med positivt rörelseresultat bekräftar att bolaget är på rätt väg

Omsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 97,8 Mkr (90,4), där detaljtillverkningen stod för 93,6 Mkr (89,6), vilket är en ökning med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet har samtidigt förbättrats till 1,4 Mkr (-2,0). För det andra kvartalet uppgick omsättningen till 48,3 Mkr (45,5), medan rörelseresultatet landade på 0,6 Mkr (-1,6), och det är således tredje kvartalet i rad med positivt rörelseresultat.

Bolaget har under perioden jobbat intensivt med att mildra effekterna av flaskhalsarna i hela leveranskedjan, vilka ändå har orsakat bolaget höga extrakostnader för produktionsövertid, expresstransporter och forceringskostnader. Parallellt har förhandlingar inletts med kunder om prisjusteringar utöver avtalsmässig reglering avseende förändrade råmaterialpriser. Resultatet av dessa prisförhandlingar kommer successivt att påverka andra halvårets resultat.

Bolagets bulgariska fabrik har fortsatt att utvecklas väl under perioden och uppvisar en sund lönsamhet."
 
« Tillbaka