Consilium: Försäljningssiffror jan - juni
2018-08-13

"Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 748,1 MSEK (826,5). Nettoomsättningen ökade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 763,5 MSEK (711,0). Orderstocken per 30 juni 2018 uppgick till 794,2 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 660,5 MSEK (651,9).
Nettoomsättningen uppgick till 640,6 MSEK (600,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 87,6 MSEK (174,6).
Nettoomsättningen uppgick till 122,9 MSEK (111,0)."
 
« Tillbaka