Consilium: Halvårsrapport
2018-08-28

"Kvartal 2, 2018

· Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 10 procent till 366.3 MSEK (408.7).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 13 procent till 388,9 MSEK (343,1).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 11 procent till 54,8 MSEK (49,3).
· Consilium har under april/maj 2018 etablerat verksamheter i Kanada och Danmark, och har nu egen säkerhetsverksamhet i 29 länder.
· Consilium har under juni 2018 avyttrat 50 procent av navigationsverksamheten.
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,04 SEK (0,68).
· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -0,37 SEK (0,44).
· Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgår per 30 juni 2018 till 208.6 MSEK.

Kvartal 1-2, 2018

· Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 9 procent till 748,1 MSEK (826,5).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 7 procent till 763,5 MSEK (711,0).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 7 procent till 107,4 MSEK (100,6).
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,19 SEK (2,32).
· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,49 SEK (1,99)."
 
« Tillbaka