Consilium: Försäljningssiffror jan - juli
2018-08-28

"Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 868,3 MSEK (908,6). Nettoomsättningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 863,6 MSEK (818,0). Orderstocken per 31 juli 2018 uppgick till 814,3 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 756,9 MSEK (741,1). Nettoomsättningen uppgick till 734,6 MSEK (700,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 111,4 MSEK (167,5). Nettoomsättningen uppgick till 129,0 MSEK (117,4)."
 
« Tillbaka