Consilium: Försäljningssiffror jan - aug
2018-09-20

"Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 997,2 MSEK (1 015,5). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 980,7 MSEK (941,3). Orderstocken per 31 augusti 2018 uppgick till 826,1 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 875,0 MSEK (856,6). Nettoomsättningen uppgick till 839,7 MSEK (808,7).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 122,2 MSEK (158,9). Nettoomsättningen uppgick till 141,0 MSEK (132,6)."
 
« Tillbaka