Precomp Solutions: Genomför riktad nyemssion
2018-07-24

"Precomp Solutions har beslutat om en riktad nyemission om cirka 3,6 miljoner kronor

Styrelsen för Precomp Solutions har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 maj 2018, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 2 mars 2018, beslutat om en riktad nyemission av cirka 1,97 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 1,81 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 3,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under de senaste 30 handelsdagarna. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 15 procent av antalet aktier och cirka 9 procent av antalet röster i Bolaget.

Nyemissionen riktas till de investerare som har hörsammat bolagets begäran i pressmeddelande den 2 mars 2018, nämligen Björn Andersson, Conatum AB, Eva Dånmark, Reinhold Dånmark, Johan Göth, Anders Jansson, Lidh’s Förvaltnings AB, Bo Nilsson, Sven-Henrik Spens, Roland Svensson, Susan Stiwenius, Lars Stål, Göran Tegnefjord, Magnus Vahlquist och Martin West. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att styrelsen av kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpligare än en företrädesemission, då en företrädesemission kräver mer omfattande prospekt- och hanteringskostnader.

Nettolikviden från nyemissionen ökar Bolagets rörelsekapital, vilket krävs för ytterligare expansion av Bolagets verksamhet.

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande, 0707-555859

Martin West, VD, 0703-530884, martin.west@precomp.com"
 
« Tillbaka