Duroc. Förvärv
2018-07-02

"Duroc har idag enligt plan fullföljt förvärvet av Universal Power Nordic (UPN), vilket offentliggjordes den 31 maj 2018.

UPN, med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till marknaden. I produkterbjudandet finns starka varumärken såsom Perkins, Kubota, Kohler och Lombardini.

Bolaget, som 2017 omsatte 130 Mkr med ett rörelseresultat om 6 Mkr, har 40 anställda i Sverige och Norge. Huvudsätet finns i Skänninge, Östergötland, där bolaget även har reservdelslager och verkstad för motorrenoveringar, testning, service och specialanpassningar utifrån kundernas behov.

Kunderna återfinns inom flera segment, till exempel bygg- och anläggning, jordbruk, skogsindustri, kraftgenerering samt marina industrier.

Förvärvet förstärker resultatnivån i Durocs affärsområde Industrihandel, som inklusive UPN närmar sig en årsomsättning om 500 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till cirka 24 Mkr för nettotillgångarna och finansieras med egna medel."
 
« Tillbaka