Consilium, försäljningssiffror januari - maj
2018-06-21

"Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 601,0 MSEK (718,0). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 606,9 MSEK (577,7). Orderstocken per 31 maj 2018 uppgick till 803,7 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 522,8 MSEK (557,1). Nettoomsättningen uppgick till 516,1 MSEK (489,9).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 78,2 MSEK (160,9). Nettoomsättningen uppgick till 90,8 MSEK (87,8)."
 
« Tillbaka