Consilium: Godkänd rapport
2018-05-24

Kvartal 1, 2018

· Consilium genomför fokuseringen till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem enligt plan.
· Consilium har avslutat strukturprogrammet som minskar årskostnaderna med 40 MSEK.
· Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 9 procent till 381,8 MSEK (417,8).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent till 374,6 MSEK (367,9).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 52,6 MSEK (51,3), och EBITDA-marginalen ökade till 14,0 procent (13,9).
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,15 SEK (1,63).
· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,86 SEK (1,55).
· Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgår per 31 mars 2018 till 228,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Orderingången under april 2018 uppgick till 101,1 MSEK (121,0), vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Nettoomsättningen under april 2018 uppgick till 117,0 MSEK (98,9), vilket motsvarar en ökning med 18 procent. Se mer information under särskild rubrik.
· Produktbolagets navigationsverksamhet har under maj 2018 avyttrats i en MBO-lösning. Se mer information under särskild rubrik.
· Consilium har under april/maj 2018 etablerat verksamheter i Kanada och Danmark, och har nu egen verksamhet i 29 länder. Se mer information under särskild rubrik."
 
« Tillbaka