Brinova Fastigheter: Förvärv av fastighet
2018-06-18

"Brinova förvärvar en fastighet, byggd 2007, med en uthyrbar yta om cirka 1 700 kvm i Bjärred, som ligger i Lomma kommun, med 15 hyresbostäder och ett gruppboende. Hyresavtal avseende gruppboendet är tecknat med Lomma Kommun. Fastigheten, som förvärvas i bolagsform, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 34 Mkr.

Fastigheten ligger mitt i Bjärred och är väl anpassad till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 3 september.

- För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Lomma kommun med hyresbostäder och inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

- Brinova äger redan 24 hyresbostäder i Lomma kommun och med de vi nu adderar på skapar vi bra förvaltningseffektivitet.

Förvärvsavtalen

Aktieöverlåtelseavtalet: Säljare är Mjöbäcks Entreprenad AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 7,6 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder och externa lån om cirka 28 Mkr, regleras genom kontant betalning och upptagande av nya lån. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant."
 
« Tillbaka