Consilium: Försäljningssiffror för jan - mars
2018-04-23

"Consilium januari - mars 2018

Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter.

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 381,8 MSEK (417,8). Nettoomsättningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 374,6 MSEK (367,9). Orderstocken per 31 mars 2018 uppgick till 816,8 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 312,5 MSEK (342,8). Nettoomsättningen uppgick till 304,5 MSEK (306,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 69,3 MSEK (75,0). Nettoomsättningen uppgick till 70,1 MSEK (61,6)."
 
« Tillbaka