Impact Coatings: Svag rapport, men ljus framtid i sikte
2018-04-20

"DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
· Beläggningsproduktion till Michelins bränslecellstillverkning
· Senarelagd leverans till kinesiska Huaqing Power Technology

FINANSIELLA SIFFROR FÖRSTA KVARTALET 2018
· Rörelseintäkter uppgick till 7 141 TSEK (18 451)
· Rörelseresultatet uppgick till -6 102 TSEK (-404)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -6 121 TSEK (-406)
· Kassaflödet uppgick till -3 766 (-12 159)
· Soliditeten uppgick till 88,9% (69,3)

VD-KOMMENTAR

Under den gångna perioden har vi fortsatt arbetet med vår intensifierade satsning på främst bränslecellsmarknaden i Kina, men även i övriga Asien, Europa och Nordamerika.

Vi möts av ett fortsatt starkt intresse för vårt erbjudande och vi får alltfler bevis på att vi har den bästa beläggningen för bränsleceller på marknaden. Detta genom att vi får verifieringar från fordonstillverkare som testar vår beläggning.

Viktig europeisk order
Intresset är fortsatt störst i Kina och det är på den marknaden som det går fortast. Vi ser dock ett ökat intresse även på den europeiska marknaden, vilket tydliggjordes genom ordern från Michelin gällande produktion av Ceramic MAXPHASE™-beläggningar på bränslecellsplattor till deras bränslecellstillverkning. Michelinordern är liten men viktig och ger oss medvind i diskussioner med andra aktörer såväl i Europa som i Asien.

Vi ser även ett stort intresse från den europeiska fordonsindustrin för våra beläggningssystem för fordonsreflektorer.

Långa ledtider
Det tar dock tid innan diskussioner och verifieringar leder till konkreta affärer. Internationella fordonstillverkare har ledtider på mellan fem och sju år från att utvecklingen av ett nytt modellprogram startar till produktionsstart. På den kinesiska marknaden går det fortare, men det handlar ändå om ett par år.

Marknaden lider stundtals av långa ledtider för att ta fram nykonstruerade metallplattor till bränsleceller, det vill säga de plattor som vi belägger. Det kan ta fyra till tolv månader från ritbord till leverans. Flera tillverkare av metallplattor adresserar denna problematik och arbetar för att korta ned ledtiderna.

Vad gäller Kina har det dessutom varit förhållandevis lugnt under inledningen av året. Det är normalt då det är svårt att slutföra affärer i Kina i början av året. Det kinesiska nyåret inträffar mitt under vårt första kvartal och orsakar lugna perioder både före och efter.

Ovanstående har medfört att vi inte har kunnat rapportera någon ny större order under kvartalet. Som vi rapporterade i januari har vi även fått vissa förskjutningar i leveransen av beläggningssystem till kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology.

Tydligare affärsupplägg
Under inledningen av året har vi arbetat med att skapa ett tydligare affärsupplägg med våra kunder för att undvika negativa överraskningar på nya marknader.

Upplägget innebär att avtal inte är gällande förrän förskottsbetalning är erlagd, ett Letter of Credit finns eller när betalningen på annat sätt är tryggad. I avtalen inkluderas endast de beläggningssystem som ska levereras i närtid och där kunderna har verifierat betalning genom förskott eller där betalningen på annat sätt är tryggad.

Satsning på democenter och försäljning
Under perioden har vi kommit igång med vår satsning på marknadsföring och försäljning inklusive utveckling av ett democenter.

Det planerade arbetet med att skapa ett representativt democenter i Linköping har påbörjats. Vi bygger två nya maskiner, en för att kunna demonstrera beläggning av bränslecellsplattor och en för fordonsreflektorer. Maskinerna är även tänkta att kunna levereras till kund vid behov av snabb leverans.

Vi har under perioden förstärkt marknadsföringen av vårt erbjudande och påbörjat rekrytering av säljare för att stärka försäljningsarbetet. Vi har även renodlat vår varumärkesstrategi och marknadsför hädanefter alla våra beläggningsmaskiner under familjenamnet INLINECOATER™ och våra beläggningsprocesser under familjenamnet MAXPHASE™.

Vår samarbetspartner och distributör Optorun intensifierar sitt arbete för att leva upp till målsättningen i vårt avtal. Det japanska bolaget har under det senaste kvartalet påbörjat en rekryteringsprocess för att ytterligare stärka försäljningskåren och på så sätt öka försäljningen av våra beläggningssystem.

Med alla dessa åtgärder och aktiviteter på plats ser vi en ljus framtid."

 
« Tillbaka