Impact Coatings: Nya storägaren Accendo Capital tar över ordförandeplatsen i styrelsen
2018-04-13

I kallelsen till årsstämma den 17/5 framgår bl a att tre nya styrelseledamöter föreslås och att en av dessa, som också föreslås bli ordförande i styrelsen, representerar nya storägaren Accendo Capital. Mycket positivt!

"Val av styrelse (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Christian Sahlén och Jan-Eric Sundgren, samt nyval av Mark Shay, Lars-Gunnar Skötte och Tanja Vainio. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay väljas. Lars-Erik Nordell och Göran Felldin har avböjt omval.

Presentation av de till nyval föreslagna ledamöterna.

Mark H. Shay, CFA
Född: 1972
Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); B.Sc., M.Sc., Electrical Engineering, Northwestern University (USA); Chartered Financial Analyst (CFA).
Övriga styrelseuppdrag: Hexatronic Group AB (tom 19/4-2018), Accendo Capital Managers SARL
Yrkeserfarenhet: Senior Partner, Accendo Capital; CEO, MHS Research; Senior Equity Analyst, Coghill Capital Management; Manager, Accenture.
Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier (egna/närstående), 2 380 953 aktier (Accendo Capital)
Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Lars-Gunnar Skötte
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Övriga styrelseuppdrag: Ventab Styr AB (Ordförande), Ventab Styr Holding AB.
Yrkeserfarenhet: Oberoende managementkonsult inom fordonsindustrin; VD, Elanders Sverige AB; Divisionschef, Autoliv Electronics; Marknads- och utvecklingsdirektör, Autoliv Europa; VD, Autoliv Sverige; VD, Autoliv Tyskland-Östeuropa-England-Holland-Belgien-Sverige; Projektledare, Volvo Personvagnar AB.
Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier
Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Tanja Vainio
Född: 1974
Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); M.Sc. Supply Chain Management, M.I.T.; M.Sc. Mechanical Engineering, Tampere University of Technology (Finland) och RWTH Aachen University (Tyskland).
Övriga styrelseuppdrag: -
Yrkeserfarenhet: Country Managing Director, ABB Czech Republic & ABB Slovakia; Country Managing Director, ABB Hungary; VP & General Manager Service Power Electronics, ABB Switzerland; VP Supply Chain Management, ABB Switzerland; Project Manager, ABB USA; Consultant, ABB Finland
Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier
Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget)."

 
« Tillbaka