Precomp Solutions: Högintressant info om den riktade nyemissionen!
2018-04-11

"Styrelsen för Precomp Solutions AB har beslutat att ytterligare förlänga tidsplanen för den planerade riktade nyemissionen

Precomp erhöll under föregående vecka en avsiktsförklaring (Letter of intent) att teckna nyemissionen från den utländska industrigrupp som bolaget rapporterade om i pressmeddelande 29 mars 2018. Under nästkommande vecka besöker industrigruppen bolagets båda fabriker. Med anledning härav, samt för att ge styrelsen utökad tid att utvärdera den uppkomna situationen, har styrelsen beslutat att ytterligare senarelägga beslutet om nyemissionen till den 20 april 2018.

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59"
 
« Tillbaka