Nilörngruppen: Har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm
2018-03-27

"Nilörngruppen AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Nilörngruppen ABs B-aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av den svenska Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 4 april 2018.

Aktierna kommer att handlas på small cap med oförändrat kortnamn (NILB) och ISIN-kod (SE0007100342). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.

Genom listbytet till Nasdaq Stockholm upphör Nilörngruppens aktier att handlas på Nasdaq First North Premier och sista dag för handel beräknas vara tisdagen den 3 april 2018. Aktieägare i Nilörngruppen behöver inte vidta några åtgärder i samband avnoteringen från Nasdaq First North Premier, eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

"Listbytet till Nasdaq Stockholm är ett kvalitetsbevis som kommer att stödja oss i vår expansion med målet att uppnå vår vision att bli det bästa etikettföretaget i välden. En milstolpe i vårt bolags historia" säger Claes af Wetterstedt, VD för Nilörngruppen.

Prospekt
Det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet är beräknat att publiceras på Nilörngruppens webbplats, www.nilorn.com, den 28 mars 2018."
 
« Tillbaka