Duroc: Mycket intressant satsning!
2006-04-04

Under mars ökade Sound Invest innehavet i Duroc från 35 000 aktier till 58 000. Detta bolag är mycket lågt värderat, har gjort stora reavinster på försäljning av aktier i Impact Coatings och har flera intressanta egna affärsområden – klart mest potential har dock, enligt vår bedömning, Duroc Engineering.

Den 4/4 meddelade Duroc följande (kursen steg med ca 3,5 procent, på en sjunkande börs, efter beskedet):

”Duroc och Ringhals i överenskommelse om mobil laserbehandling

Duroc ABs dotterbolag Duroc Engineering i Göteborg AB har beslutat genomföra en investering i utrustning för mobil laserbehandling. Investeringen är ett resultat av den teknik- och materialutveckling som Duroc bedriver tillsammans med kärnkraftverket Ringhals AB. Det ligger stora värden i att laserbehandling av komponenter kan ske mobilt. Idag måste komponenterna flyttas till Durocs anläggningar.
- Duroc är en innovativ och flexibel leverantör och vi ser konkreta tillämpningar för mobil laserbehandling säger Christer Gunnarsson, forskningsansvarig vid kärnkraftverket Ringhals. Ringhals har under många år använt Duroc som leverantör för laserbehandling av säkerhetsrelaterade komponenter.

- Det är mycket glädjande att vi fått detta förtroende från Ringhals, säger Johan Kinell, vd för Duroc Engineering. Mobiliteten ger oss möjlighet att laserbehandla komponenter som av olika skäl inte kan flyttas och vi breddar härmed vårt erbjudande av avancerad material- och ytbehandlingsteknologi.

För ytterligare information, kontakta:
Erik Albinsson, koncernchef Duroc, tel 070 - 492 78 33
Johan Kinell, vd Duroc Engineering, tel 070 - 696 03 01
Christer Gunnarsson, Ringhals, tel 0340 - 66 81 57

Fakta Duroc Engineering
Duroc Engineering erbjuder ytbehandling av industrikomponenter baserat på laser- och materialteknologi. I åtagandet ingår helhetslösningar innefattande materialteknologi, konstruktion och tillverkning. Kunderna återfinns bl a inom kraft-, process-, verkstads- och rymdindustrin. Duroc Engineering finns i Umeå, Göteborg och Helsingborg. Företaget ingår i materialteknologikoncernen Duroc som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Duroc omsätter ca 200 Mkr och har ca 200 medarbetare.

Fakta Ringhals
Kärnkraftverket Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen - en av Nordens största energikoncerner. Ringhals är ett av få kärnkraftverk i världen som har både kok- och tryckvattenreaktorer. De fyra reaktorerna producerar - under ett normalt år - el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek.”

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka