Consilium: Försäljningssiffror jan - feb
2018-03-20

"Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter.

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 220,3 MSEK (231,0). Nettoomsättningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 227,8 MSEK (235,0). Orderstocken per 28 februari 2018 uppgick till 802,1 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 185,3 MSEK (210,7). Nettoomsättningen uppgick till 185,0 MSEK (191,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 35,0 MSEK (20,3). Nettoomsättningen uppgick till 42,8 MSEK (43,4)."
 
« Tillbaka