Precomp Solutions: Senarelagt emissionsbeslut
2018-03-29

"Styrelsen för Precomp Solutions AB har beslutat att förlänga tidsplanen för den planerade riktade nyemissionen

Under arbetet med att genomföra den riktade emissionen har en utländsk industrigrupp med liknande verksamhet som Precomp Solutions AB visat intresse att teckna aktier i den riktade nyemissionen.

Med anledning härav har styrelsen beslutat att senarelägga det definitiva beslutet om nyemissionen till den 10 april 2018."
 
« Tillbaka