Precomp Solutions: Riktad nyemission med kurs 1,90 - 2,30 kr
2018-03-02

"Riktad nyemission i Precomp Solutions AB

Styrelsen för Precomp Solutions AB (”Precomp”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017, att inleda processen med att genomföra en riktad nyemission om 4,1 – 5,0 Mkr beroende på intresse hos tilltänkta investerare Precomp avser att använda emissionslikviden för att finansiera och säkra bolagets fortsatta drift då ökande volymer medför behov av större rörelselikviditet.

Emissionen i sammandrag

Emissionen avser endast aktier av serie B och vid full teckning kommer antalet aktier att öka med 2 160 440 B-aktier från 10 802 202 till 12 962 642, fördelat på 907 490 A-aktier och 12 055 152 B-aktier.

Emissionskursen kommer vara mellan 1,90 – 2,30 kr per aktie beroende på intresse hos tilltänkta investerare.

Vid en emissionskurs på 2,00 kr kommer bolaget att tillföras 4,3 Mkr

Den riktade emissionen planeras att genomföras under mars månad.

Emissionsvillkoren kommer att beslutas under mars månad.

Styrelsen och några större ägare har i dagsläget garanterat 2,6 Mkr.

Ingen ersättning utgår till garanterna."
 
« Tillbaka