Consilium: Fortsatt stark orderingång under januari
2018-02-27

"Consilium under januari 2018

Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter.

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 109,4 MSEK (94,2). Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 120,9 MSEK (122,8). Orderstocken per 31 januari 2018 uppgick till 798,1 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 96,1 MSEK (97,1). Nettoomsättningen uppgick till 92,8 MSEK (95,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 13,3 MSEK (-2,9). Nettoomsättningen uppgick till 28,1 MSEK (27,5)."
 
« Tillbaka