Impact Coatings: Svag, men lovande, rapport!
2018-02-16

"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2017

.· Rörelseintäkter uppgick till 30 418 TSEK (32 997)
· Rörelseresultatet uppgick till -30 111 TSEK (-6 912)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -29 887 TSEK (-6 917)
· Kassaflödet uppgick till 43 238 TSEK (20 192)
· Likvida medel uppgick vid årets slut till 65 386 TSEK (22 147)
· Soliditeten uppgick till 85,4 % (66,6)
· Distributionsavtal med japanska Optorun · Kapitaltillskott om cirka 109,4 MSEK före emissionskostnader
· Senarelagd leverans till China Hydrogen Energy (CHE)
· Avtal tecknat med Huaqing Power Technology
· Avtal tecknat med kinesiska Xin Point - inom ramen för distributionsavtal med Optorun
· Samarbetsavtal med kinesiska Telos Auto

FINANSIELLA SIFFROR FJÄRDE KVARTALET 2017
· Rörelseintäkter uppgick till 2 220 TSEK (9 480)
· Rörelseresultatet uppgick till -11 095 TSEK (-2 316)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -10 581 TSEK (-2 944)
· Kassaflödet uppgick till 63 180 TSEK (-4 452)
· Soliditeten uppgick till 85,4 % (66,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
· Senarelagd leverans till kinesiska Huaqing Power Technology
· Första order för produktion av Ceramic MAXPHASE™-beläggningar på bränslecellsplattor till franska Michelins bränslecellstillverkning

VD-KOMMENTAR

Det gångna året har varit händelserikt för Impact Coatings både i fråga om nya affärer och avtal främst i Asien, men också vad gäller bolagets utveckling för att kunna bearbeta och hantera en växande marknad.

I december slutförde vi en kapitalanskaffningsprocess som gav ett kapitaltillskott om cirka 109,4 MSEK före emissionskostnader. Bolagets likviditet är därför god och kapitalet ska användas till att finansiera vår intensifierade satsning främst på bränslecellsmarknaden i Kina, men även i övriga Asien, Europa och Nordamerika.

Genom kapitalanskaffningen fick Impact Coatings en ny huvudägare i Accendo Capital, en Luxemburgbaserad aktiefond som investerar i noterade småbolag och tar en aktiv ägarroll. Accendo har ett starkt track record av långsiktiga investeringar sedan starten 2008.

Det i kombination med att intresset för Impact Coatings och vårt erbjudande fortsätter att öka gör att vi tror på en ljus framtid. Vårt strategiska fokus på beläggning av bränslecellsplattor och att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande har bevisats genom våra tecknade ordrar.

Stark marknad för bränsleceller och reflektorer
Marknaden för bränsleceller i Kina är i snabb tillväxt till följd av den kinesiska regeringens stöd till företag och myndigheter som producerar tyngre vätgasdrivna fordon som bussar och lättare lastbilar. Vi har kontakt med många aktörer i Kina som antingen redan har etablerat fabriker för tillverkningen av bränsleceller eller som håller på att bygga fabriker.

Kina fortsätter att vara en stark marknad, men under slutet av 2017 såg vi ett ökat intresse även i Europa. Det handlar om vår beläggningsteknik för bränslecellsplattor, men framförallt inom marknadsvertikalen Reflektorer. Det är referensen från vår genombrottsorder inom reflektorer till slovenska Iskra Mehanizmi som har skapat ringar på vattnet. Intresset för beläggningssystem inom fordonsindustrin har därför ökat och vi för nu diskussioner med ett par Tier1-leverantörer som för närvarande utvärderar våra beläggningar.

Utvecklingskostnader belastar resultatet
Även om intresset är stort för vårt erbjudande och att vi tecknar avtal med jämna mellanrum, så tar det ett tag innan intäkterna från nya ordrar börjar synas i vårt resultat. Det i kombination med att vi har tagit en stor del av kostnaden kopplad till vårt omställningsarbete mot en mer industrialiserad produktion, för att kunna möta den ökade efterfrågan, belastar resultatet under året.

Förskjutningar och leveranser
Vi har fått förskjutningar och förseningar av leveranser till några av våra största kunder i Kina. Det har bundit kapital vilket har påverkat vår likviditet negativt.

Vad gäller vår order på bränslecellsmarknaden i Kina från hösten 2016 - ett bindande avtal med China Hydrogen Energy (CHE) värt över 100 miljoner kronor gällande leverans av åtta till tio beläggningsmaskiner över tre år – har förseningar uppstått. CHE har meddelat att bygget av deras första produktionsanläggning har blivit försenat och skjuter därför på de första leveranserna från oss till 2018.

Delvis samma sak gäller beställningen av sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology från i oktober 2017, med ett ordervärde på totalt 50 miljoner kronor och leverans under 2018 och 2019. Då Huaqing inte är klar med övriga delar av sin produktionslina har leveransen av de första två beläggningsmaskinerna som skulle ha skett under första kvartalet 2018 skjutits fram.

Arbetet med vår första order inom ramen för distributionsavtalet med japanska Optorun löper på som planerat. Affären, som var ett genombrott på den kinesiska marknaden för vår marknadsvertikal Metallisering, gäller en beläggningsmaskin till kinesiska underleverantören till fordonsindustrin Xin Point. Ordervärdet är 8 miljoner kronor och leverans ska ske under 2018.

Viktiga partners för lokal närvaro
Under året har vi stärkt vår närvaro i Asien och anställt vår första lokala säljare i Kina, som tillträdde i början av september och som nu driver säljarbete på den snabbt växande kinesiska marknaden.

Samarbete med japanska Optorun är ett viktigt framsteg för oss på denna asiatiska marknaden. Vi arbetar aktivt med att få fler lokala partners då lokal närvaro är viktigt för att bygga upp denna marknad. Ordern från kinesiska Xin Point är ett resultat av samarbetet.

Outsourcad tillverkning
För att möta den ökande efterfrågan på vår beläggningsteknologi har vi under året investerat i industrialisering och modularisering av tillverkningsprocessen. Detta har medfört kostnader under 2017, men innebär att vi har skapat en effektiv och mer flexibel produktion där vi bland annat kan utnyttja underleverantörer på ett helt annat sätt för att snabbt kunna öka vår produktionskapacitet. Vi kommer dessutom att börja med produktion av delkomponenter hos underleverantörer under 2018 för att snabba upp leveranser till den asiatiska marknaden."


 
« Tillbaka