ECOMB: Order
2018-01-09

"Stor fransk reservdelsorder

ECOMB har fått en beställning från Paris, en ny större reservdelsorder. Fjärrvärmeanläggningen i centrala Paris ägs av CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) och Ecotube-systemet installerades i de båda koleldade pannorna 2008 resp. 2009. Pannorna, vardera på hela 270 MW (1/4 kärnkraftverk) har konverteras från kol till biobränsleeldning, både s.k. svarta och vita pellets. Bristen på pellets med bra och stabil kvalitet har emellertid medfört att man tvingats gå tillbaks till att elda kol denna eldningssäsong. Ecotubernas storlek, i synnerhet längden, är till viss del alltid proportionell mot pannornas storlek och här installerades de längsta Ecotuber vi hittills tillverkat – 9,3m långa. Ordervärdet uppgår totalt till ca 1,3 MSEK och leveransen kommer att ske under Q1 i år."
 
« Tillbaka