Consilium: Försäljningssiffror jan - dec
2018-01-24

"Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 820,6 MSEK (1 654,1). Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 1 648,6 MSEK (1 643,2). Orderstocken per 31 december 2017 uppgick till 977,4 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 350,0 MSEK (1 221,8). Nettoomsättningen ökade till 1 272,9 MSEK (1 240,7).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 470,6 MSEK (432,3). Nettoomsättningen minskade till 375,7 MSEK (402,5)."
 
« Tillbaka