Duroc: Stark rapport!
2018-02-09

"Värdeskapande förvärv samt starkt kvartal för industrihandel

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017

Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber.

· Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
· Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 573,9 Mkr (418,2). Förvärvet av Bonar Agros verksamhet har bidragit med ca 40,1 Mkr i kvartalet.
· Övriga intäkter inkluderar i huvudsak upplösning av reellt värdeskapande negativ goodwill.
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 41,6 Mkr (4,0), varav Fiberverksamheten stod för 34,7 Mkr (4,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,4 Mkr (-28,6).
· Koncernens nettoskuld utgjorde 10,6 Mkr (5,3).
· Resultat per aktie 1,66 (0,12) för kvartalet.
· Koncernen förfogar över förlustavdrag om ca 900 Mkr varav endast en mindre del aktiverats. Den sänkta bolagsskatten i USA bedöms bli gynnsam för Duroc, som har ett amerikanskt dotterbolag med historiskt god lönsamhet.

Första halvåret 1 juli – 31 december 2017

· Resultat efter skatt uppgick till 70,4 Mkr (16,9) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
· Nettoomsättning för halvåret uppgick till 1 083,4 Mkr (851,2).
· Rörelseresultat för halvåret uppgick till 53,9 Mkr (23,5).
· Kassaflödet för den löpande verksamheten för halvåret uppgick till -13,3 (5,4).
· Resultat per aktie 1,81 (0,50) för halvåret."
 
« Tillbaka