Novotek: Bra rapport
2017-11-09

"Novotek: Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – september 2017

• Rörelseintäkterna uppgick till 155,8 (146,1) MSEK varav 48,1 (41,8) under tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 13,6 (11,3) MSEK, varav 3,1 (1,0) under tredje kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (8,6) MSEK, varav 2,0 (0,8) under tredje kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,9 (0,8) kronor, varav 0,2 (0,1) under tredje kvartalet
• Orderingången uppgick till 143,3 (130,6) MSEK, varav 38,5 (34,9) under tredje kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,4 (16,1) MSEK, varav -1,9 (1,4) under tredje kvartalet.
• Förvärvet av Kerrco Automation Ltd (”Kerrco”) slutfördes under tredje kvartalet.

Marknadsläge

Under tredje kvartalet har trenderna fortsatt från det andra kvartalet med fortsatt stabil utveckling inom tjänster och en något mera utmanande situation gällande produkter. Som tidigare noterats varierar utvecklingen beroende på marknad och industri. IoT som område har fått än mera fokus hos kunderna och det samma gäller cyber security efter sommarens nätattacker.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Förvärvet av Kerrco slutfördes under kvartalet. Detta markerar en större förändring inom Novotek, då det adderar en marknad som är lika stor som hela vår tidigare marknad i Norden och Benelux tillsammans. Förvärvet är det största i Novoteks historia och adderar cirka 20 % i omsättning. Kerrco har som tidigare kommunicerats en verksamhet som är mycket lik Novoteks men med en något mindre produktportfölj. Att addera produkter till Kerrcos produktportfölj är prioriterat i integrationsarbetet och Novotek förväntar sig på sikt betydande intäktssynergier.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt vara stabil men med tillväxt på låga nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek och detta gäller nu även Novoteks nya områden i Storbritannien och Irland."
 
« Tillbaka