Duroc: Godkänd rapport
2017-11-07

"Delårsrapport första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Fiberverksamheten tillfredsställande

Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017
Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast IFG.

· Nettoomsättning 509,4 Mkr (433,0)
· Rörelseresultat 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 Mkr (34,0)
· Koncernen har en nettokassa om 56,9 Mkr (39,3)
· Under juli månad 2017 tecknade Duroc ett avtal med Low & Bonar Plc om att förvärva den belgiska verksamheten BonarAgro, verksamt inom ”non-woven”-sektorn. BonarAgro omsätter ca 20 M€. Tillträde var månadsskiftet oktober/november 2017. Köpeskillingen uppgår till ca 7 M€. Förvärvet beräknas stärka koncernens resultat från 2017/2018.
· Resultat per aktie 0,14 kr (0,40)"
 
« Tillbaka