Nilörngruppen: Rapport
2017-10-17

"Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari - september 2017

Perioden juli - september
· Orderingången ökade med 4 procent till 176 (170) MSEK
· Omsättningen ökade med 3 procent till 149 (145) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 16,6 (17,4) MSEK (exklusive kostnader om 1,3 MSEK för listbyte)
· Periodens resultat uppgick till 11,3 (12,9) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 0,99 (1,13) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,2 (10,3) MSEK

Perioden januari - september
· Orderingången ökade med 13 procent till 532 (469) MSEK
· Omsättningen ökade med 15 procent till 501 (436) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 59,8 (52,9) MSEK (exklusive kostnader om 2,7 MSEK för listbyte)
· Periodens resultat uppgick till 43,0 (40,8) MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till 3,77 (3,58) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,7 (30,0) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
· Kostnaden för listbytet uppgick under tredje kvartalet till 1,3 MSEK, ackumulerat 2,7 MSEK
· Utvecklingen av RFID (intelligenta etiketter) har intensifierats"
 
« Tillbaka