Midway: Rapport
2017-10-27

"Midway Holding AB, Delårsrapport januari - september 2017

TREDJE KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 336 Mkr (392). Minskningen kommer från att verksamhet med låg lönsamhet avvecklats under 2017.
· EBITDA uppgick till 23 Mkr (39).
· Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 11 Mkr (27), där minskningen framförallt kommer från affärsområdet Teknik.
· Rörelseresultatet inkl. omstruktureringsnetto ökade till 3 Mkr (-2) och nettoresultat uppgick till -4 Mkr (-5).
· Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,21). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,17 kr (-0,60).
· Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till -0,15 kr (-0,21). Resultat per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till -0,15 kr (-0,60).

JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen ökade till 1 271 Mkr (1 234).
· EBITDA ökade till 102 Mkr (96).
· Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto ökade till 60 Mkr (59).
· Rörelseresultatet inkl. omstruktureringsnetto ökade till 50 Mkr (30) och nettoresultatet ökade till 24 Mkr (23).
· Resultatet per aktie ökade till 0,97 kr (0,93). Resultatet per aktie för total verksamhet ökade till 0,97 kr (-0,48).
· Resultatet per aktie efter full konvertering ökade till 0,97 kr (0,93). Resultatet per aktie för total verksamhet efter full konvertering ökade till 0,97 kr (-0,48)."
 
« Tillbaka