Impact Coatings: Rapport
2017-10-27

"DELÅRSRAPPORT IMPACT COATINGS AB (publ) FÖR PERIODEN 1 JULI-30 SEPTEMBER 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
· Genombrottsorder av beläggningsmaskin för strålkastarreflektorer till Iskra Mehanizmi, en slovensk underleverantör till fordonsindustrin, levererad
· Etablering av säljkontor i Kina och första lokale säljaren anställd
· I avtalet med China Hydrogen Energy (CHE), med ett ordervärde om cirka 100 MSEK, är start av leverans senarelagd till mitten av 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
· Avtal om order värd 50 MSEK tecknat gällande sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology
· Avtal om order värd 8 MSEK tecknat gällande leverans av beläggningsmaskin till kinesiska Xin Point - första affären inom ramen för distributionsavtal med Optorun
· Kapitalmarknadsdag med fokus på Kina och marknaden för bränsleceller genomförd i Stockholm tisdagen den 17 oktober

FINANSIELL INFORMATION
Tredje kvartalet, 1 juli-30 september, 2017 · Nettoomsättning uppgick till 6 964 (6 856) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 103 (-1 275) TSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -4 898 (-1 276) TSEK
· Kassaflödet uppgick till -11 719 (1 989) TSEK
· Soliditeten uppgick till 42,7 % (89,4)

Årets tre första kvartal, 1 januari-30 september, 2017
· Nettoomsättning uppgick till 28 194 (23 517) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -18 505 (-1 275) TSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick -19 306 (-3 972) TSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -19 941 (24 643) TSEK
· Soliditeten var 42,7 % (89,4)

VD-KOMMENTAR

Intresset för Impact Coatings och vårt erbjudande fortsätter att öka, framförallt i Kina. Vårt strategiska fokus på beläggning av bränslecellsplattor i allmänhet, den kinesiska marknaden i synnerhet och att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande har bevisats genom våra tecknade orders.

Marknaden för bränsleceller i Kina är i snabb tillväxt till följd av den kinesiska regeringens stöd till företag och myndigheter som producerar tyngre vätgasdrivna fordon som bussar och lättare lastbilar. Vi har kontakt med många aktörer i Kina som antingen redan har etablerat fabriker för tillverkningen av bränsleceller eller som håller på att bygga fabriker.

Utvecklingskostnader belastar resultatet

Intäkterna från nya orders till följd av våra framgångar i Kina har inte börjat synas i resultatet ännu. Det i kombination med att vi har tagit en hel del kostnader kopplade till vårt omställningsarbete mot en mer industrialiserad produktion, för att kunna möta den ökade efterfrågan, belastar resultatet under det tredje kvartalet.

Starkt marknadstillfälle i Kina

Vi har deltagit i mässor under perioden i såväl Beijing i Kina som Las Vegas i USA. På båda mässorna har vi haft en strid ström av intresserade kinesiska aktörer i våra montrar och vi får mycket lovord för vår beläggningsteknologi. Det går att läsa mer om mina spaningar från mässorna under rubriken Noticed på vår webbplats: http://www.impactcoatings.com/.

Vår första lokala säljare i Kina, Jia Zhendong, tillträdde i början av september i år och driver säljarbete på den snabbt växande kinesiska marknaden tillsammans med mig och den asiatiske säljagenten Marty Kikuchi.

Förskjutning av leverans till China Hydrogen Energy

Under hösten 2016 tog vi vår stora genombrottsorder på bränslecellsmarknaden i Kina. Vi tecknade ett bindande avtal med China Hydrogen Energy (CHE) värt initialt över 100 miljoner kronor gällande leverans av åtta till tio beläggningsmaskiner över tre år. Under fjärde kvartalet 2016 fick vi ett förskott om 2,4 miljoner kronor från CHE i samband med att de två första maskinerna började tillverkas med planerad leverans hösten 2017.

Efter sommaren inledde CHE diskussioner om att skjuta på leveransen av de två första maskinerna då CHEs produktionsanläggning blivit försenad. Förskjutningen innebär att leveransen sker i mitten av 2018. Vi är fria att sälja de maskiner vi har producerat för CHEs räkning till annan aktör.

Ny stororder om 50 MSEK till bränslecellstillverkare plus framgång för Optorunsamarbetet med order värd 8 MSEK

I övrigt har vi lyckats väl med våra säljambitioner och precis efter periodens utgång, den 2 oktober i år, presenterade vi vår andra stororder på bränslecellsmarknaden i Kina. Det är en beställning av sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology. Det totala ordervärdet uppgår till 50 miljoner kronor, exklusive service och förbrukningsmaterial, med leverans under 2018 och 2019.

Någon vecka senare, den 11 oktober, kunde vi presentera vår första order inom ramen för distributionsavtalet med japanska Optorun. Affären var dessutom ett genombrott på den kinesiska marknaden för vår marknadsvertikal Metallisering. Kunden är kinesiska Xin Point som levererar dekorativa komponenter till fordonsindustrin och ordern gäller en beläggningsmaskin - InlineCoater™ 500 – med ett ordervärde om 8 miljoner kronor för leverans 2018.

Outsourcad tillverkning och anställningar

För att möta den ökande efterfrågan på vår beläggningsteknologi forcerar vi arbetet med industrialisering och modularisering av tillverkningsprocessen. Det innebär att vi kan producera snabbare och effektivare och att vi kan lägga ut delar av produktionen på underleverantörer. Därmed kan vår samarbetspartner Optorun påbörja produktion av delkomponenter redan i början av 2018.

Som ett resultat av senaste tidens affärer planerar vi att anställa ytterligare personal till tillverkningen i Linköping."
 
« Tillbaka