Consilium: Framgångsrik emission av hybridobligationslån
2017-10-25

"Consilium AB (publ) (”Consilium”) har den 25 oktober 2017 genomfört en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor. Initialt emitterades 200 miljoner kronor till en rörlig kupongränta om 3m Stibor + 6,0% fram till första inlösendagen. Consilium har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationslånet den 1 november 2021 och vid varje räntebetalningsdag därefter.
Transaktionen mottogs mycket väl och attraherade ett stort intresse bland nordiska investerare och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.
”Hybridobligationslånet kommer att bokföras som eget kapital och stärker därmed vår balansräkning och finansiella ställning, vilket gynnar bolagets relation med större kunder på internationella marknader, särskilt i samband med tecknandet av långa leverans- och serviceavtal för säkerhetssystem. Emissionen ger oss dessutom en ökad flexibilitet att genomföra lönsamma investeringar, säger Consiliums VD Ove Hansson”
Nordea har agerat finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling legal rådgivare i emissionen."
 
« Tillbaka