Consilium: Mycket stark orderingång
2017-10-24

"Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 377,0 MSEK (1 200,6). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 212,8 MSEK (1 171,6). Orderstocken per 30 september 2017 uppgick till 969,6 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 991,7 MSEK (897,3). Nettoomsättningen ökade till 946,0 MSEK (927,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 385,3 MSEK (303,3). Nettoomsättningen ökade till 266,8 MSEK (244,6)."
 
« Tillbaka