Consilium: Försäljningssiffror
2017-08-28

"Consilium januari - juli 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 017,5 MSEK (971,4). Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 929,7 MSEK (904,1). Orderstocken per 31 juli 2017 uppgick till 893,2 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 761,8 MSEK (695,2). Nettoomsättningen minskade till 720,2 MSEK (733,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 255,7 MSEK (276,2). Nettoomsättningen ökade till 209,5 MSEK (171,1)."

 
« Tillbaka