Consilium: Ganska svag rapport
2017-08-28

Halvårsrapport januari – juni 2017 för Consilium AB

Kvartal 2, 2017
· Orderingången ökade med 18 procent till 448,5 MSEK (379,5)
· Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 398,5 MSEK (389,0)
· EBITDA uppgick till 50,3 MSEK (49,0)
· EBIT uppgick till 34,0 MSEK (34,1)
· EBT uppgick till 13,8 MSEK (21,4)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,44 SEK (1,29)

Kvartal 1 – 2, 2017
· Orderingången ökade med 8 procent till 901,1 MSEK (837,0)
· Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 812,1 MSEK (785,0)
· EBITDA uppgick till 103,5 MSEK (100,9)
· EBIT uppgick till 72,7 MSEK (72,5)
· EBT uppgick till 38,0 MSEK (47,0)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,99 SEK (2,80)"
 
« Tillbaka