Consilium: Starka försäljningssiffror!
2017-09-19

"Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 158,8 MSEK (1 074,4). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 069,3 MSEK (1 029,7). Orderstocken per 31 augusti 2017 uppgick till 894,9 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 880,6 MSEK (787,2). Nettoomsättningen ökade till 831,2 MSEK (824,5).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 278,2 MSEK (287,2). Nettoomsättningen ökade till 238,1 MSEK (205,2)."
 
« Tillbaka